T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİ SINAVI

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Duyurulur.

         696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle eklenen                       23. Maddesinde; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan usul ve esaslar da, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan hükümler gereğince Müdürlüğümüzce Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri sınavı yapılacaktır.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri sınavına ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

        

Sınav Tarihi

Saat

Sınavın Yapılacağı Yer

02 Mart 2018 - Cuma

10:00

Bartın Kültür Merkezi