T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Güzelcehisar Lav Sütunları Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

42. TURİZM HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN

GÜZELCEHİSAR LAV SÜTUNLARI KONULU FOTOĞRAF

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1. Yarışmanın adı . GÜZELCEHİSAR LAV SÜTUNLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI’ dır.

 2. Yarışmanın amacı : Bartın ili Merkez İlçe sınırları içinde yer alan yaklaşık 80 Milyon yıllık Güzelcehisar Köyü Lav SütunlarınınKültürel, Doğal ve Turistik yönlerinin tanıtılması kamu oyunda; doğaya çevreye sahip çıkmak ve koruma bilincini geliştirmektir.

 3. Yarışma Sekretaryası:

Ad – Soyadı                : Özlem ASLANKOÇ / Kamil ŞEN

Telefon No                  : 0-378 227 61 01- 02

Faks No                         : 0-378 227 66 39

E-Posta Adresi           : iktm74@kulturturizm.gov.tr

Adres                             : Tuna Mah. Hendekyanı Cad. No: 282 Bartın Kültür Merkezi

Fotoğraflar elden ya da posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

 

4. Yarışma aşağıda belirtilen bölümlerde düzenlenmiştir:

· Renkli (Dijital ortamda, USB Bellek, CD gibi)300 dpi

5. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla -5-  (Beş)  fotoğrafla katılabilir.

6. Yarışmaya katılacak fotoğrafların boyutları,

Fotoğraflar RAV formatında CD veya USB bellek ile 300 dpi olacak şekilde en az 2 mp en fazla 4 mp geçmeyecek şekilde CD içine kaydedilerek kuruma teslim edilecektir.

Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir. • Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü foto grafik tekniği özgürce kullanabilirler. Ancak manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

7. Yarışmaya katılım ücreti alınmayacaktır.

8. Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

‘’Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör / profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır’’ , ‘’Daha önce ödül almış / sergilenmiş / yayınlanmış fotoğraflar katılamaz.’’  “Düzenleyici bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir’’

9. Fotoğrafların işaretlenmesi :

Fotoğraf adı ve sıra numarası, 5 rakamdan oluşan bir rumuz, Katılım Formu doldurulduktan sonra bir zarfa konularak üzerine sadece rumuz yazılarak fotoğraflar ile birlikte kuruma elden veya posta ile teslim edilecektir.

10. Seçici Kurul (Jüri) :

Asil:                                                                                              Yedek:

  1. GÜNGÖR Gülten                                                           *Kamil ŞEN
  2. GÜNEY Fahri                                                                  *Dilek ÖZAL
  3. YÜKSEL Müfit
  4. ÇINAR Hakan
  5. YAYLI Ayşegül

 

 

11. Yarışma Takvimi :

Son Katılım Tarihi:                                                                       12 Nisan 2018 
Seçici kurul değerlendirmesi:                                                    13 Nisan 2018

Sonuç Bildirim Tarihi:                                                                 13 Nisan 2018
Ödül töreni:                                                                                  17 Nisan 2018

Dereceye girememiş eserlerin geri verilme tarihi:                  24 Nisan 2018
Bütün eserlerin geri gönderim tarihi:                                       30 Nisan 2018


12. Ödüller :

Birinciye    300.-TL

İkinciye      250.-TL

Üçüncüye   200.-TL

13. Fotoğrafların Alıkonulması, Kullanımı ve Telif Ücreti :

  • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

          • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

          • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

          • Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.

             Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  sorumlu olmayacaktır.

          • Ödül alan eserlerin kullanım hakları Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne   ve eser sahibine ait olacaktır.

  • Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren Bartın Kültür Müdürlüğü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilir.
  • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini şimdiden kabul ederler.
  • Ödül alamayanlar takvimde belirtilen tarih içinde geri iade edilir.