T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

bartın_evleri.jpg


TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI


     21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12nci maddesine istinaden hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;
       Proje Yardımı Başvurusu 01/10/2018 tarihine kadar, Uygulama Yardımı Başvurusu ise 28/12/2018 tarihine kadar Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacaktır.-PROJE YARDIMI

PROJE YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

PROJE YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER.docx-UYGULAMA YARDIMI

UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

UYGULAMA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER.doc

- TAAHÜTNAME
PROJE ÇİZİMİ YARDIMI TAAHÜTNAMESİ.docx